Persbericht en oproep in verband met diefstal in Abdijkerk van Thorn

Persbericht 18-3-2020

Bij een inbraak in de nacht van 9 op 10 maart jl. zijn belangrijke historische kunstschatten uit de Abdijkerk van Thorn gestolen. De dieven hebben zich toegang verschaft door een van de glas-in-loodramen in de zuidgevel te vernielen, waarbij ook de kostbare processie-madonna fors werd beschadigd. Zij hebben op het dameskoor achterin de kerk het beveiligde glas van een tweetal vitrines met zwaar gereedschap kapot geslagen. Het barokke dameskoor is een belangrijk onderdeel van het museaal ingerichte gedeelte van de Abdijkerk en wordt gebruikt om kerkschatten, waaronder kerkzilver en paramenten, aan de bezoekers te tonen.

De diefstal betreft een zilveren monstrans uit 1688 (zie foto), een deels verguld altaarkruis uit de 16e eeuw (Frankrijk), een ciborie (verguld) uit 1620, een drietal vergulde zilveren kelken uit de eerste helft van de 18e eeuw (Luiks) en een tweetal zilveren kannetjes (water en wijn) met ingegraveerd het wapen uit de tijd van het Stift.

De materiaalwaarde van dit kerkzilver is relatief gering, maar des te groter is de historische waarde voor de kerk en voor de gemeenschap van Thorn. Tal van generaties voor ons hebben zorg gehad voor het bewaren en onderhouden van deze en andere schatten van het stift. Het is dan ook steeds vanuit een zeker besef van verantwoordelijkheid, maar ook met de nodige trots dat de parochie en de Stichting Abdijkerk Thorn ze tentoonstellen. Door de diefstal wordt dit eeuwenlang gekoesterde erfgoed onthouden aan de toekomstige generaties die er evenzeer als de huidige aanspraak op hebben.

Dringende oproep
Wij willen ons langs deze weg richten tot de personen die zich deze zaken hebben toegeëigend: geef ze alstublieft terug aan de gemeenschap waaraan ze toebehoren en voor wie ze van onschatbare waarde zijn! Dat kan ook desgewenst op anonieme wijze door aflevering bij de pastorie van Thorn, Wijngaard 11 of door ze op andere wijze bij ons te laten terugkomen. Wij beseffen dat deze oproep aan dovemansoren gericht kan zijn. Maar we hopen dat de personen die de genoemde zaken ontvreemd hebben tot inkeer komen. Dan kunnen ze altijd in vertrouwen met de onderstaande personen contact opnemen.
Weet u iets van deze diefstal dat bij ons mogelijk onbekend is, dan kunt u zich tot ondergetekenden richten zodat wij alles in het werk kunnen stellen om de kerk-schatten weer op de plaats te brengen waar ze behoren.

Namens de Parochie van Thorn Namens de Stichting Abdijkerk Thorn,

Pastoor-Deken Wim Miltenburg fso Frans Tonnaer, voorzitter
06 22 55 55 21 / 0475 56 14 10 of 06 53 32 54 52