Inbrekers richten ravage aan in Abdijkerk Thorn

In de nacht van dinsdag 10 maart 2020 is in de Abdijkerk ingebroken en zijn de vitrines met oud Kerkvaatwerk gewelddadig vernield en leeggehaald. De foto’s geven een beeld van de schade en de achtergelaten ravage. De restauratie en herinrichting zal zo spoedig mogelijk plaats vinden. Uw bijdrage voor de restauratie en herstel wordt zeer op prijs gesteld.

NL72 RABO 0151 0013 75 onder vermelding van Diefstal Abdijkerk of in de offerbus bij de ingang. Bij voorbaat hartelijk dank voor u hulp en medeleven.

Parochie van de H. Michaël Thorn.