Giften & schenkingen

Bouw mee
aan 1000 jaar geschiedenis

Kerktoren Abdijkerk Thorn

Steun de stichting Abdijkerk

Uw schenkingen en giften helpen ons

Met alles wat in onze macht ligt, probeert de stichting Abdijkerk de kerk met haar historische en museale schatten te behouden. Uw hulp daarbij is meer dan welkom.

De stichting Abdijkerk is een zogenaamde Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een gift die u doet aan een ANBI instelling krijgt u gedeeltelijk terug van de belastingdienst. De giften zijn meestal fiscaal aftrekbaar.
Wilt u weten hoe u fiscaal aantrekkelijk kunt schenken? Stuur een e-mail naar penningmeester Maurice Vaessen (finance@abdijkerkthorn.nl).

Gegevens

[organisation]

KvK:
RSIN: [rsin]
SBi-code: [sbicode

Correspondentieadres:

[cor-organisation]
[cor-address]
[cor-zipcode-city]

Tel: [cor-phone1] of [cor-phone2]
[cor-email]

Publicaties

Bestuur

Voorzitter:
H.E.H.W.J.M. Miltenburg f.s.o. pastoor-deken 

Secretaris:
 Mw.F.M.J. Keyers

Penningmeester:
Dhr.W.J.M. Crasborn

Overige bestuursleden:
Mw. H.J.M. Tonnaer-Hendrickx
Mw. E.MJ. Meuwissen
Dhr. M.E.M.G.Vaessen

ANBI-formulier

Beleidsplan Stichting Abdijkerk Thorn

Inbrekers richten ravage aan in Abdijkerk Thorn

In de nacht van dinsdag 10 maart 2020 is in de Abdijkerk ingebroken en zijn de vitrines met oud Kerkvaatwerk gewelddadig vernield en leeggehaald. De foto’s geven een beeld van de schade en de achtergelaten ravage. De restauratie en herinrichting zal zo spoedig mogelijk plaats vinden. Uw bijdrage voor de restauratie en herstel wordt zeer op prijs gesteld.

NL72 RABO 0151 0013 75 onder vermelding van Diefstal Abdijkerk of in de offerbus bij de ingang. Bij voorbaat hartelijk dank voor u hulp en medeleven.

Parochie van de H. Michaël Thorn.

Doelstelling

Inhoud accordeon

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de R.K. parochie H . Michael te Thorn bij het realiseren van haar verantwoordelijkheid voor het instandhouden en onderhouden van de aan de parochie toebehorende abdijkerk en de Kapel onder de Linden te Thorn, alsmede het meehelpen bij het instandhouden, onderhouden, herstellen, bewaren, vervangen, verwerven, vermeerderen en/of verrijken van de parochiële kunstschatten en bezienswaardigheden behorende tot en/of zich bevindende in genoemde kerk en kapel.

De stichting Abdijkerk zal trachten dit doel te bereiken:
  1. Door het verlenen van een zo doelmatig mogelijke, kunstzinnig verantwoorde, service aan de bezoekers die de Abdijkerk bezichtigen tegen een geldelijke vergoeding.
  2. Door het inrichten en instandhouden van een of meer oudheidkamers.
  3. Door het houden van bijeenkomsten en excursies.
  4. Door het uitgeven van geschriften.
  5. Door het aanmoedigen en steunen van werkzaamheden op het gebied van de geschiedenis, de monumentenzorg en de musea.
  6. Door het samenwerken met wereldlijke en kerkelijke overheidsorganisatie en particulieren, zowel in als buiten Thorn.
  7. Door het vormen, aanleggen en beheren van de benodigde archieven.
  8. Het werven van daartoe benodigde fondsen.
  9. Door het scheppen, bevorderen en instandhouden van die objecten en activiteiten, die om welke reden dan ook, de historie van het oude Thorn verwezenlijken en aan die verwezenlijking bijdragen en/of kunnen bijdragen.
  10. Door alle andere geoorloofde middelen, welke haar ter bereiking van haar doel gewenst voorkomen.