Kapel onder de Linden

Bedevaartsoord van Thorn

"Toevlucht der sondaren
Komt Elendigen naar Thorn aan de Linden
Daar is genesinge en troost te vinden"


Deze tekst staat op een oud prentje waarop de kapel en Maria zijn afgebeeld.
Maria wordt vanouds in de kapel vereerd. Het beeld van Maria met kind dateert uit 1674. De ex voto's en beschilderde kaarsen in de kapel vertellen van de devoties en processies uit vroegere jaren. De jubeljaren van de kapel, vanaf 1773 om de vijftig jaar, zijn steeds luisterrijk gevierd.

Clara-Elisabeth, gravin van Manderscheidt-Blankenheim
Met de bouw van de kapel werd in 1673 begonnen in opdracht van Clara-Elisabeth, gravin van Manderscheidt-Blankenheim, die als kanunnikes deel uitmaakte van de religieuze gemeenschap van de adelijke Rijksabdij Thorn.
Deze kanunnikes, die ziekelijk was, ging vaak naar het onooglijk veldkapelletje, dat om zijn eenvoud haar lief geworden was.
Na een ziekte van zeven jaren beloofde de stiftdame dat als zij weer naar het kapelletje zou kunnen gaan, zij daar een grote kapel zou bouwen. Het werd een Loretokapel.

Loretokapel
In het Italiaanse Loretto bevindt zich een basiliek die gebouwd is over het huisje waar de maagd Maria de boodschap van de engel zou hebben ontvangen van de geboorte van Jezus. Deze "Santa Casa" is volgens de legenden in 1291 door engelen vanuit Palestina naar Loreto overgebracht. In de eeuwen daarna zijn in heel Europa tientallen Loretokapellen gebouwd.
De kapel in Thorn, de enige Loretokapel in Nederland, is gebaseerd op metingen van een inmiddels verdwenen Loretokapel te Loveren waaar het stift zelf ook bezittingen had.

De huidige kapel bestaat uit drie onderdelen: de oude kapel, een uitbreiding uit 1811 naar het westen toe en een 19e eeuwse biechtkapel aan de noordzijde.

Restauraties werden uitgevoerd in 1972, in 1984-1985, 1992 en 2015.

Naast Kapel onder de Linden ligt 't Kapelhuis waar u op het terras kunt genieten van koffie en wat lekkers.

Adres


Kapel 4
6017 RB Thorn