Steun de stichting Abdijkerk

Uw schenkingen en giften helpen ons

Met alles wat in onze macht ligt, probeert de stichting Abdijkerk de kerk met haar historische en museale schatten te behouden. Uw hulp daarbij is meer dan welkom.

De stichting Abdijkerk is een zogenaamde Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een gift die u doet aan een ANBI instelling krijgt u gedeeltelijk terug van de belastingdienst. De giften zijn meestal fiscaal aftrekbaar.
Wilt u weten hoe u fiscaal aantrekkelijk kunt schenken? Stuur een e-mail naar penningmeester Leo Peeters.

Bouw mee aan 1000 jaar geschiedenis

Kerktoren Abdijkerk Thorn

Steun het restauratiefonds met uw financie bijdrage. Stort uw gift op bankrekening NL72 RABO 0151 0013 75 t.n.v. Renovatie Kerktoren Abdijkerk.

Gegevens

Stichting Abdijkerk
KvK: 41066405
RSIN: 802610948
SBi-code: 94993-Steunfondsen

Wijngaard 11
6017AG Thorn
Tel: 0475 561410

Publicaties

Jaarstukken

Bestuur

Voorzitter:
R.H.M. Maessen, deken van Dekenaat Thorn
Secretaris:
J.A.M. Parren
Penningmeester:
L.J.G. Peeters RA
Overige bestuursleden:
W.M.M. De Renett
J.B. Dankbaar
M.P.H. Theunissen Stratermans

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de R.K. parochie H . Michael te Thorn bij het realiseren van haar verantwoordelijkheid voor het instandhouden en onderhouden van de aan de parochie toebehorende abdijkerk en de Kapel onder de Linden te Thorn, alsmede het meehelpen bij het instandhouden, onderhouden, herstellen, bewaren, vervangen, verwerven, vermeerderen en/of verrijken van de parochiƫle kunstschatten en bezienswaardigheden behorende tot en/of zich bevindende in genoemde kerk en kapel.


De stichting Abdijkerk zal trachten dit doel te bereiken:

a. Door het verlenen van een zo doelmatig mogelijke, kunstzinnig verantwoorde, service aan de bezoekers die de Abdijkerk bezichtigen tegen een geldelijke vergoeding.
b. Door het inrichten en instandhouden van een of meer oudheidkamers.
c. Door het houden van bijeenkomsten en excursies.
d. Door het uitgeven van geschriften.
e. Door het aanmoedigen en steunen van werkzaamheden op het gebied van de geschiedenis, de monumentenzorg en de musea
f. Door het samenwerken met wereldlijke en kerkelijke overheidsorganisatie en particulieren, zowel in als buiten Thorn.
g. Door het vormen, aanleggen en beheren van de benodigde archieven.
h. Het werven van daartoe benodigde fondsen.
i. Door het scheppen, bevorderen en instandhouden van die objecten en activiteiten, die om welke reden dan ook, de historie van het oude Thorn verwezenlijken en aan die verwezenlijking bijdragen en/of kunnen bijdragen.
j. Door alle andere geoorloofde middelen, welke haar ter bereiking van haar doel gewenst voorkomen.