Beklopt tot op negen meter

De Limburger, maandag 19 juni 2017 door Jos Bouten

Rond de toren van de Thornse Michaelkerk staan schuttingen. Die moeten voorbijgangers beschermen tegen afbrokkelende stenen. Maar wel bijzondere stenen. Een dure restauratie is nodig.

De rooms-katholieke kerk is doorgaans niet beroerd om parochianen en andere gelovigen om een financiële bijdrage te vragen voor het een en ander. Maar deken René Maessen van Thorn en kerkbestuurslid Leo Peeters beginnen zich langzamerhand een beetje te schamen. De deken en de schatkistbeheerder beseffen dat er al veel gevraagd is aan de mensen om de Thornse Sint-Michaelkerk en het grootste gedeelte van de toren te kunnen restaureren. Nu het laatste, maar uit monumentaal oogpunt belangrijkste deel van de kerktoren aan de beurt is, de onderste negenmeter, is er te weinig geld.

Want voor de duidelijkheid: een restauratie van een kerktoren begint uit kostentechnische overwegingen (de steiger is peperduur) bovenaan. “Bij negen meter was het geld op”, zegt Peeters.

De restauratieclub is dus op zoek naar een reddende engel, die het laatste gat op wil vullen. Voor de restauratie is 2,5 ton nodig.

Als het bisdom en de provincie hun steentje hebben bijgedragen, ontbreken nog 83.000 euro. Met de gemeente wordt gepraat over een bijdrage, maar als die over de brug komt resteert nog een gat van 15%.

Veel geld voor een restauratie van een stukje toren, maar het gaat dan ook om een heel bijzonder stukje, legt de historisch onderlegde Joop Dankbaar uit. Het onderste stuk bestaat namelijk uit kolenzandsteen (aangevuld met mortel en puin) en die is duur. Peeters: ”Gelukkig hebben we een steenbedrijf in Meerssen gevonden dat nog een partij kolenzandsteen had liggen van een afgebroken kerk in Maastricht.” Bovendien was het een intensief specialistisch en dus duur klusje om he achterhalen welke stenen wel en welke niet aan vervanging toe zijn. Dankbaar: “Een specialist heeft letterlijk elke steen ‘beklopt’ om te horen of een steen nog goed was.”

Wat te doen als het geld er niet komt? Stucadoren?

Volgens Joop Dankbaar was de toren vroeger gestucadoord maar zijn de inzichten in de monumentenzorg veranderd. Leo Peeters is duidelijk: “Den toren moet echt worden gerestaureerd, dit is geen onderhoud meer”.

Scroll Up